Sdělení na web k ochraně osobních údajů (GDPR)

Dnem 25. května 2018 vstupuje v účinnost nové obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jehož účelem je vytvořit konzistentní pravidla ochrany údajů v rámci Evropské unie.

Pro společnost TYSSA METAL a.s. je ochrana osobních údajů jednou z priorit.
Prohlašujeme, že za účelem naplnění této priority dodržujeme právní předpisy EU týkající se ochrany osobních údajů a zavazujeme se k dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Tímto se hlásíme ke všem zásadám zpracování osobních údajů a ubezpečuje, že zpracování poskytnutých osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti (vyřízení objednávky, reklamace, zasílání vyžádaných obchodních sdělení), tedy v maximálně omezeném a v minimálním množství.
Společnost TYSSA METAL a.s. respektuje a chrání práva všech subjektů osobních údajů a prohlašuje, že zavedla veškerá dostupná opatření pro dosažení spolehlivé ochrany osobních údajů.

V případě jakékoliv dotazů týkající se oblasti ochrany osobních údajů a naší vzájemné spolupráce, neváhejte se obrátit na e-mailový kontakt gdpr@tyssa.eu